Försäkringar

Small child sleeping in bedKänn dig trygg som anställd i Fakturabolaget™  – En grundförsäkring ingår.

I Grundförsäkringen ingår en Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och en olycksfallsförsäkring via Länsförsäkringar/Dalarnas Försäkringsbolag.

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som betalas ut till den efterlevande vid dödsfall med upp till 6 prisbasbelopp samt ett barntillägg med upp till 2 prisbasbelopp per barn. Tjänstegrupplivförsäkringen gäller dygnet runt under din anställningstid hos Fakturabolaget™.

I olycksfallsförsäkringen ingår:
-Ersättning vid medicinsk eller ekonomisk invaliditet (baseras på 20 prisbasbelopp)
-Läke-, rese- och tandskadekostnader utan beloppsbegränsningar i 5 år.
-Merkostnader med maximalt 3 prisbasbelopp
-Kostnader för hjälpmedel vid invaliditet med maximalt 1 prisbasbelopp
-Förstörda kläder, glasögon med maximalt 0,5 prisbasbelopp
-Sveda och värk
-Ärrersättning
-Psykologiskt stöd i krissituation med maximalt 0,5 prisbasbelopp

Olycksfallsförsäkringen gäller under arbetstid.

TGL och Olycksfallsförsäkring gäller om man är fullt arbetsför och jobbar minst 8 timmar per vecka.

Pensionsförsäkring
Vi erbjuder möjlighet till att teckna tjänstepensionsförsäkring via Länsförsäkringar/Dalaranas Försäkringsbolag. Du avgör själv om du vill ha ett pensionssparade på din ersättning. Vi rekommenderar att spara till din pension via Länsförsäkringars tjänstepension Friplan om du har kontinuitet och volym i din fakturering samt att detta är din huvudinkomst. Vi rekommenderar att man alltid tänker på sin framtida pension och att man har ett sparande privat om man inte väljer tjänstepensionsförsäkring genom sin egenanställning i Fakturabolaget™.

Ansvarsförsäkring
Vid vissa uppdrag kan det behövas en ansvarsförsäkring. Det är ditt ansvar att tillsammans med uppdragsgivaren avgöra om ansvarsförsäkring behövs för uppdraget. Meddela oss om behov finns.