Frågor och svar

Vad kostar det att anlita Fakturabolaget™?
Vi tar ett administrativt arvode om 6%. Minimiavgiften är 400 kronor. Det administrativa arvodet är en kostnad i verksamheten och betalas inte med beskattade pengar.
Vi har inga tillkommande startavgifter/årsavgifter eller övriga fasta kostnader.

Finns det någon gräns för uppdragets minsta/största omfattning?
Hos oss finns ingen gräns för hur stort eller litet ett uppdrag får vara. Men det finns en minimiavgift per faktura på 400 kronor

Måste jag arbeta heltid på det uppdrag som jag har genom Fakturabolaget™?
Nej, som egenanställd avgör du tillsammans med din uppdragsgivare hur mycket du vill eller kan arbeta.

Kan jag använda Fakturabolaget™ när jag är arbetslös och får A-kassa?
För oss är det inget problem. Men tyvärr råder idag stor osäkerhet bland A-kassornas handläggare om hur egenanställning ska tolkas, vilket gör att de ofta säger nej. Vår rekommendation är att du alltid kontaktar din A-kassa först.

Kan jag få ett arbetsgivarintyg till A-kassan?
Ja självklart utfärdar vi arbetsgivarintyg till A-kassan. Du meddelar oss bara att du vill ha ett intyg för din egenanställning hos oss samt vilken period intyget ska omfatta.

Vad säger skatteverket om egenanställning?
Skatteverket ser inget hinder med egenanställning. Se vidare http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/inkomster/egenanstallning.4.4a47257e143e26725ae2b73.html