Så här fungerar det

Du och din kund/uppdragsgivare kommer överens om jobbet som ska utföras och ersättningen för detta.
När konsulten och uppdragsgivaren är överens om uppdraget och ersättningen fyller ni i ett formulär om egenanställning online på vår hemsida. Avtal och allmänna villkor skickas via mejl till er. Behövs särskild ansvarsförsäkring är det viktigt att fylla i det i formuläret så vi kan hjälpa till att teckna en sådan.

Fakturabolaget™ fakturerar uppdragsgivaren och anställer dig för detta enskilda uppdrag.
När det är dags att fakturera fyller konsulten/den egen anställde i ett fakturaformulär på vår hemsida och vi skickar fakturan till uppdragsgivaren

Du får din lön när fakturan blivit betald
När uppdragsgivaren betalat fakturan och vi fått in betalningen på vårt konto betalar vi ut din lön inom 5 bankdagar. Du får ut din lön efter avdrag enligt exempel nedan.

Avdrag
Har du kostnader för uppdragets utförande kan du precis som i vilken anställning som helst eller som egenföretagare få betalt för dessa kostnader och utlägg. Det betyder att du minskar din beskattningsbara inkomst med avdragen och du minskar därmed skatten som vi ska dra från din lön. Avdragen måste redovisas samtidigt som fakturaformuläret och originalkvitton ska skickas till oss omgående.

Du är försäkrad via oss precis som om du varit anställd. En grundförsäkring ingår alltid.

Vi sköter det administrativa
Vi skriver anställningsavtal med dig och ett uppdragsavtal med kunden (uppdragsgivaren).
Vi fakturerar uppdragsgivaren och vid behov skickar vi påminnelse och till inkasso.
Vi ser till att skatter, moms och avgifter redovisas och betalas.
Vi gör löneutbetalningar och lämnar kontrolluppgift i slutet av året.
Vi ser till att du är försäkrad, både grundförsäkring och övrigt efter dina önskemål.

Vad blir din lön?
Beloppet som faktureras justeras med ett antal kostnader och avdrag


Exempel, en faktura på 20.000 kronor plus moms

Fakturabelopp
25.000:-
Moms
-5.000:- (20%)
Vårt arvode
-1.200:- (6%)
Utlägg
-1.000:- (tex hotell 800:- + moms)
Reseersättning
-185:- (10 mil á 18:50 kr)
Pensionsförsäkring ink. löneskatt
-1.000 (ex på frivilligt avdrag till pension)
Summa före arb.giv.avg.
16.615:-
Arbetsgivaravgift
-3.972:-
Lön före skatt
12.643:- (bruttolön)
Skatt
-3.793:- (ex 30% standardavdrag)
Nettolön
8.850:-
Utlägg
+1.000:-
Reseersättning
+185:-
Utbetalas
10.035:-